MACIEJ WIERTEL

MACIEJ WIERTEL

Wieloletni praktyk Lean i Kaizen. Doświadczenie zdobył pracując kilkanaście lat na stanowiskach managerskich w firmach z branży motoryzacyjnej. Zarządzał Działami Planowania i Kontrolowania Produkcji, Zarządzania Łańcuchem Dostaw i Logistyki Wewnętrznej. Współpracował jako dostawca z: Toyota, Porsche, GM, Ford Motor Company, Nissan, Renault, Audi, Volkswagen. Kierował projektami wdrożenia produkcji nowych wyrobów oraz transferami linii produkcyjnych do Polski. Opracował i wdrożył kompletny system typu pull flow, zarządzany kartami Kanban dla zarządzania wyrobami gotowymi, produkcją w toku oraz dostawami. Od 12 lat zajmuje się szkoleniami i projektami wdrożeniowymi. Obszary specjalizacji to: optymalizacja przepływu materiału oraz przepływu informacji, praca standardowa, wdrożenia Lean w procesach administracyjnych. Uczestniczył w opracowaniu i wdrożeniu elementów systemów produkcyjnych w firmach produkcyjnych w Europie, Azji, USA. i Afryce. Wspiera firmy z następujących obszarów: przemysł motoryzacyjny, przemysł spożywczy i FMCG, farmacja, przemysł ciężki i budowa maszyn, przemysł budowlany i instalacyjny.

ADAM PISZCZEK

ADAM PISZCZEK

Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie Procesów Doskonalenia w firmach produkcyjnych i usługowych. Znajomość zagadnień związanych z Lean Manufacturing zdobył pracując w Toyocie. Zarządzał zakładami produkcyjnymi, wydziałami, koordynował pracę kilku zakładów w organizacjach międzynarodowych. Organizował pracę magazynu i działu sprzedaży. Współtworzył standardy treningowe i dokumentację szkoleniową. Współpracował z firmami doradczymi z Polski, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Austrii przy projektach optymalizacyjnych i wdrożeniowych. Prowadził szkolenia dla kadry zarządzającej oraz pracowników produkcyjnych i biurowych. Obszary specjalizacji to: optymalizacja przepływu materiału oraz przepływu informacji, praca standardowa, wdrożenia Lean w procesach produkcyjnych i administracyjnych.

JACEK KUKIZ

JACEK KUKIZ

Wieloletni praktyk procesów doskonalenia w firmach produkcyjnych i usługowych. Doświadczenie zdobył pracując ponad 15 lat na stanowiskach managerskich , między innymi w firmach z branży motoryzacyjnej przemyśle ciężkim i lotniczym oraz prowadząc projekty optymalizacyjne jako konsultant zewnętrzny. Zarządzał Działami Zakupów, Logistyki, Planowania Produkcji, Magazynami oraz odpowiadał za całość łańcucha dostaw wraz z logistyką wewnętrzną, Odpowiadał także za obszar utrzymania ruchu, inżynieringu (Industrial Engineering). Współpracował jako dostawca mi. z: Volvo, Saab, Ford, Pininfarina, Airbus, Boeing. Projektant gier biznesowych z zakresu Łańcucha dostaw oraz Lean Management. Wykładowca Lean Management na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym. W 2016 roku projekt, który prowadził zajął Pierwsze Miejsce w konkursie Manufacturing Excellence w obszarze Zarządzania Łańcuchem Dostaw wśród Krajów Europy Centralnej i Wschodniej (CEE). Obszary specjalizacji to: optymalizacja przepływu materiału oraz przepływu informacji, praca standardowa, wdrożenia Lean w procesach produkcyjnych, logistycznych i administracyjnych. Doświadczenie zdobył współpracując między innymi z firmami z Polski, Niemiec, Szwecji, Finlandii, Chin.